Teknoloji Blogu

Riskli Alan İlan Edilen Yerler Ne Olacak ve Nasıl Etkileneceksiniz?

Türkiye’nin farklı bölgelerinde doğal felaketler veya eski yapıların oluşturduğu tehlikeler nedeniyle riskli alan ilan edilen yerler, ziyaretçilerimizin bu konu hakkında bilgi almak için en çok odaklandığı ve merak ettikleri başlıklardır. Şimdi, pek çok farklı bölgedeki riskli alanların durumu ve bunların ne anlama geldiği üzerinde duracağız. Kanunlar, yönetmelikler ve uygulamalar arasında karmaşık görünen bu konuyu adım adım aydınlığa kavuşturacağız. İstanbul’dan Antakya’ya kadar, riskli alanların dönüştürülmesi ve yönetilmesi hususunda sizleri bilgilendireceğiz. 

Riskli Alan Nedir? 

Bir alanın ”riskli alan” olarak ilan edilmesi, yıkıma ve sonrasında kentsel dönüşüm sürecine geçişin habercisidir. Ayrıca, söz konusu kararın ilanı, yıkımın ve yeniden yapılanmanın ne zaman başlayacağını belirleme yetkisi verir. Ancak bu süreci etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. 

Kentsel dönüşüm, yaşam kalitesini yükseltmek ve çevreyi sürdürülebilir bir hale getirmek amacı ile yapılan, planlı ve entegre uygulamaları içerir.

”Riskli Alan İlan Edilen Yerler Ne Olacak?” sorusunun yanıtı, bölgenin özelliklerine, riskin boyutuna ve yürütülecek kentsel dönüşüm planına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Örneğin, yeni bir yapılaşma, anıtsal bir yapıyı koruma altına alabilir veya hatta tarihi bir bölgenin tamamen yeniden tasarlanmasını gerektirebilir. 

 • Riskli alanın boyutu ve konumu
 • Alanın tarihi veya kültürel önemi
 • Bölgedeki mevcut altyapı ve imkanlar

Yukarıdaki faktörler, dönüşüm sürecinin nasıl şekilleneceğine dair belirleyici öneme sahip olacaktır. Hem hükümet hem de yerel halk, dönüşüm sürecinde aktif rol almalı ve karşılıklı mutabık kalınan bir yol haritası izleyerek riskli alanların geleceğini şekillendirmektedir. Bu süreçte bilinçli, aktif ve yerinde müdahalelerin yanı sıra, çevresel ve sosyal etkenlerin gözetilmesi de büyük önem taşımaktadır.

Neden Riskli Alan İlan Edilir?

Alanların riskli olarak ilan edilmesi çeşitli nedenlere dayanmaktadır. İşte yaygın nedenlerin bir özeti: 

NedenlerAçıklama
Deprem riskiAlanın deprem fay hattı üzerinde olması, yapılarının depreme dayanıklı olmaması
Altyapı eksikliğiYetersiz veya eski altyapı (su, elektrik, kanalizasyon vb.)
Kentsel dönüşümKentsel dönüşüm uygulamaları nedeniyle riskli alan ilanı
Gecekondu bölgeleriYapı standartlarına uymayan, kaçak yapıların bulunduğu alanlar
Riskli alan ilan edilen yerler ne olacak?

 Yukarıdaki tablodan da göreceğiniz gibi, riskli alan ilan edilmesinin birçok nedeni olabilir. Buna bağlı olarak, ilan edildiği andan itibaren, bu tür alanlar için özel önlemler ve düzenlemeler devreye girer.

Riskli alan ilan edilen yerler ne olacak
Riskli alan ilan edilen yerler ne olacak

Riskli alan ilan edilmesi ne demek?

Riskli alan ilan edilmesi, belirli bir bölgenin doğal afetlere yatkın olduğunu veya mevcut mühendislik ve yapı güvenliği açısından tehlikeli olduğunu belirten bir durumdur. Bu durum, o bölgedeki altyapının, binaların ve tesislerin halkın genel sağlığı, güvenliği ve refahına tehdit oluşturduğu durumlarda söz konusu olmaktadır. 

Özellikle deprem bölgelerinde yaygın olan bu durum, yetkililerin halkın can ve mal güvenliğini sağlama amacı ile halkın yoğunlaştığı bölgeleri gözden geçirdikleri süreçler sonucunda belirlenebilmektedir.

Türkiye’deki yasal düzenlemeler çerçevesinde, bu bölgelerin belirlenmesi ve ilan edilmesi süreci Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve bağlı kurumlarına aittir. Riskli alanların belirlenmesi ve bu alanların ilan edilme süreci oldukça titiz bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Bir bölgenin riskli alan olarak ilan edilmesi, afet riski taşıyan binaların tahliyesi ve gerektiğinde yıkılarıp yerlerine daha güvenli yapılar inşa edilmesinin önünü açmaktadır. Aslında bu durum, çoğu kez Kentsel Dönüşüm projelerinin ilk adımını oluşturur ve bu projeler, riskli olarak belirlenen bölgelerin daha güvenli hale getirilmesi için hayata geçirilir.

Kısaca özetlemek gerekirse, bir bölgenin riskli alan olarak ilan edilmesi; o bölgelerde yaşayan halkın yaşam güvenliğini sağlama ve muhtemel bir doğal afetten en az zararla çıkılabilmesi için atılan bir adımdır. Bu ilan, aynı zamanda bu bölgelerde hayata geçirilecek Kentsel Dönüşüm projelerinin habercisidir.

Riskli Alan İlan Edilen Yerler Ne Olacak? 

Belirlenen riskli alanlar, genel anlamda, binalarında yapısal hasar, depreme ve diğer doğal afetlere dirençsizlik ya da coğrafi koşulları itibariyle tehlikeli olan yerlerdir. Bu yerlerde yaşayan insanların hayatları ve mal varlıkları büyük risk altındadır. Peki, bu Riskli alan ilan edilen yerler ne olacak? 

Mevzuatımıza göre, bir alanın ‘riskli alan’ olarak ilan edilmesi sonrasında, bu alanlar genellikle kentsel dönüşüm sürecine dahil edilir. Bu süreçte, binaların güvenli hale getirilmesi için yeniden inşa edilmesi veya güçlendirilmesi gibi çeşitli işlemler gerçekleştirilir. Bu sürecin sonunda, riskli alanlar daha güvenli ve yaşanabilir mekanlara dönüştürülmüş olur. 

Öncelikle, riskli alan olarak belirlenen binaların ve diğer yapının durumları ayrıntılı olarak incelenir. Bina sahipleri ve kiracılarla görüşülerek bilgilendirme yapılır ve ilgili mevzuat ve hakları anlatılır. Bu süreçte, malikler yerlerini satabilir veya kira geliri karşılığında yeniden inşa edilen bir eve geçebilirler. Var olan yapının yıkımıyla yeni yapı inşa edilirken, kiracılar geçici olarak başka bir konuta taşınabilirler. 

Bu sürecin yönetilmesi ve takip edilmesi, çeşitli belediyeler ve devlet kurumları tarafından Koordinasyon ve Yürütme Birimi oluşturularak sağlanır. Bu birim, riskli alanların yeniden inşası ve bununla ilgili süreçlerin düzenli bir şekilde ilerlemesini sağlar. 

Sürecin tamamlanmasının ardından, ortaya çıkan yeni alanlar hem daha güvenli hem de daha modern hale gelir. Bu, hem riskli alanlarda yaşayan insanların yaşam standardını yükseltir hem de çevreye yeni ve güvenli bir yaşam alanı kazandırır. 

Unutulmaması gereken bir nokta ise, bu süreci yöneten ve denetleyen yetkililerin, riskli alanlarda yaşayan insanların haklarını ve gereksinimlerini göz önünde bulundurması gerektiğidir. Bu, tüm bu sürecin hem hukuki açıdan adil olmasını, hem de riskli alanlarda yaşayan insanların mağdur olmamalarını sağlar.

Istanbul’da Riskli Alan İlan Edilen Yerlerin Durumu

İstanbul’da riskli alan ilan edilen yerler, genellikle şehrin eski ve yoğun nüfuslu yerleşim bölgeleridir. Bu alanlardaki yapılar, depreme dayanıklı olmadıkları için risk altında olarak kabul edilir. Özellikle Fatih, Beyoğlu, Zeytinburnu gibi semtlerde çok sayıda riskli alan bulunmaktadır. Bu bölgelerde bulunan tarihi ve eski yapıların depreme dayanıklı hale getirilmesi veya yeniden inşa edilmesi için Kentsel dönüşüm projeleri uygulanmaktadır. 

İstanbul’da riskli alan ilan edilen yerlerde yaşayan halk için durum oldukça karmaşık. Kentsel dönüşümün getirdiği yenilikler ve daha güvenli konutlar vaat edilirken, bazı sakinler mülkiyet hakları, yer değişikliği ve ekonomik zorluklar nedeniyle endişe duyuyorlar. Bu süreçten en az zararla çıkmak ve haklarını korumak için bilinçli olmaları ve süreci yakından takip etmeleri gerekmektedir. 

İlçeRiskli Alan SayısıNüfus
Kadıköy15483,221
Esenyurt20954,579
Pendik7711,894
Fatih12443,090
Avcılar10448,882

Yapılan riskli alan sorgulamaları ile vatandaşlar, oturdukları veya mülk sahibi oldukları yerlerin riskli alan ilan edilip edilmediğini öğrenebilmektedirler. Bu sorgulamalar, çevre ve şehircilik bakanlığının resmi internet sitesi üzerinden yapılabilmektedir. İstanbul’da riskli alan ilan edilen yerler hakkında daha detaylı bilgi için ilgili belediyelerle iletişim kurabilirsiniz. 

Kentsel dönüşüm projeleri, İstanbul gibi büyük metropollerde yaşam kalitesini artırmak ve daha güvenli bir yaşam alanı sunmak için kritik öneme sahip. Bununla birlikte, bu süreçlerin sosyal adalet ve kapsayıcılık ilkelerine uygun şekilde yürütülmesi büyük önem taşıyor. Yani, riskli alan ilan edilen yerlerdeki dönüşüm süreci, yerel halkın ihtiyaçları ve hakları gözetilerek, kapsamlı ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmeli. 

 Sonuç olarak, İstanbul’da riskli alan ilan edilen yerlerin durumu, hükümetin yönetim ve uygulamalarına ve vatandaşların bu sürece olan tepkilerine ve uyumuna bağlı olacaktır. Şüphesiz ki, tüm tarafların amacı, riskli alanların geliştirilmesi ve bunların güvenli, yaşanabilir alanlara dönüştürülmesi olmalıdır.

Antakya’da Riskli Alan İlan Edilen Yerler Ve Sonuçları

Antakya’nın ilan edilen riskli alanlarını göz önünde bulundurduğumuzda, bunun hem bölgenin genel yapısal durumu hem de vatandaşların güvenliği açısından önemli sonuçları ortaya çıktı. İşte bu bölümde, Antakya’da hangi mahallelerin ve hangi bölgelerin riskli olarak ilan edildiğini, bu durumun nedenleri ve sonuçları üzerine yoğunlaşacağız. Birlikte, bu durumun hem bireysel hem de toplumsal düzeyde bize ne anlama geldiğini keşfedeceğiz.

 • Antakya’da riskli alan ilan edilen başlıca bölgeler; İskenderun, Altınözü, Samandağ, Arsuz ve Erzin kentsel dönüşüm projeleri olan bölgelerdir.
 • Antakya’da riskli alanlara yönelik inceleme ve tespit çalışmaları, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından yürütülür.
 • Bir bölgenin “riskli alan” olarak ilan edilmesi, o alanın mevcut durumunun deprem, sel, heyelan gibi doğal afetlere karşı dayanıklı olmadığını ve dönüşüm veya yeniden yapılandırma ihtiyacı olduğunu gösterir.
 • Antakya’da riskli alanlar genellikle, altyapı ve üst yapının eksik olduğu, imar planlarının tamamlanmadığı ve binalarının standartlara uygun olmadığı bölgelerdir.
 • Riskli alanlar belirlendikten sonra bu bölgelerde kentsel dönüşüm projeleri başlatılır. Bu projeler genellikle yeni konut inşaatlarını, altyapı iyileştirmeyi ve sosyal donatı alanlarının arttırılmasını içerir.
 • Antakya’da riskli alan ilan edilen yerlerde yaşayan vatandaşlar, ilgili yasal düzenlemelere göre alınan tedbir ve projelerle yüksek standartlarda konutlarda yaşama fırsatı bulurlar.

Riskli Alanlar ve İlgili Yasal Düzenlemeler

Türkiye’de riskli alanların yönetimi ve geliştirilmesi, resmi makamlar tarafından çıkarılan bir dizi yasalar ve yönetmeliklerle düzenlenmiştir. Riskli alanların belirlenmesi, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunu ile düzenlemiştir. Bu kanun, riskli bölgelerin teşhis edilmesi, belirlenmesi ve rehabilite edilmesi için gerekli mevzuattan sorumludur. 

Riskli Alan İlan Edilen Yerlerin Geleceği: Beklentiler ve Öngörüler

Riskli alan ilan edilen yerlerin geleceği, bu alanlardaki yapıların güvenliğini, toplulukları ve yerel ekonomiyi etkileyecek ciddi bir konudur. Genellikle, bu alanlar öncelikli olarak kentsel dönüşüm süreçlerinde ele alınır. Aşağıda, riskli alan ilan edilen yerlere yönelik bazı beklentiler ve öngörüler hakkında bilgi verilmiştir. 

Bu yerlerde, öncelikle mevcut yapıların güvenlik durumlarının iyileştirilmesi beklenir. Bunun için hükümetler ve yerel yönetimler, deprem gibi doğal felaketlerin neden olabileceği potansiyel zararları azaltmayı amaçlayan çeşitli politikalar ve işlemler uygularlar. Yapıların depreme dayanıklılığını artırmak için yeniden inşa etmeye yönelik proje ve planlar yapılır. Kalabalık ve yoğun nüfuslu şehirlerde, bu tür dönüşümler genellikle daha hızlı ve geniş kapsamlıdır. 

İkinci olarak, riskli alanların ekonomik değerlerinde artış öngörülmektedir. Bunun nedeni, riskli alan ilan edildikten sonra yapılan yenileme ve iyileştirme çalışmalarının, bu alanları daha cazip hale getirmesidir. Ek olarak, kentsel dönüşüm projeleri ile modern ve geniş yaşam alanları oluşturulur. Bu durum, hem bu alanların ekonomik değerini artırır hem de tüm şehrin ekonomik aktivitesini canlandırır. 

YılRiskli Alan SayısıYenilenen Alan Sayısı
20201000400
20211500700
20222000900

Son olarak, riskli alanlarla ilgili yasal düzenlemelerin, bu yerlerin geleceğini şekillendireceği öngörülmektedir. Hükümetlerin ve yerel yönetimlerin bu alanlarda gerçekleştirdiği çalışmaların, olası doğal felaketlerden kaynaklanan riskleri azaltma potansiyeli vardır. Bu çalışmaların başarılı olması, riskli alan ilan edilen yerlerin hem güvenlik hem de yaşam kalitesi açısından olumlu bir şekilde dönüşmesini sağlayacaktır.

Riskli Alan Sorgulaması Nasıl Yapılır?

AdımlarAçıklama
1. Resmi Web Sitesine Giriş YapmakTürkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın resmi web sitesine giriş yapın.
2. İlgili Bölümü BulmakAnasayfada yer alan “Hizmetler” bölümünün altında “Riskli Alan Sorgulama” seçeneğini bulun ve tıklayın.
3. Bilgileri GirmekAçılan sayfada, sorgulamak istediğiniz alanın il, ilçe, mahalle ve ada numarası bilgilerini girin.
4. Sorgulama Butonuna TıklamakBilgiler girdikten sonra, “Sorgula” butonuna tıklayarak işlemi tamamlayın.
5. Sonuçları İncelemekSorgulama sonucu açılan ekranda, ilgili alanın riskli olup olmadığını görüntüleyebilirsiniz.
Riskli alan ilan edilen yerler ne olacak?

Riskli Alan İlan Edilen Yerlerin Yeniden İnşası ve Yönetimi

Riskli alan ilan edilen yerler hakkında konuşmamızda önce bu bölgelerin hangi kriterlere göre belirlendiğini anlamak önemlidir. İstanbul ve Antakya gibi büyük şehirlerde, yapıların eski ve depreme dayanıksız olması ya da kaçak yapılaşmanın yoğun olması, riskli alan ilan edilmesinde önemli rol oynar. 

 • Riskli alan ilan edilen bölgelerde, genellikle eski ve depreme dayanıksız yapılaşma görülür. Bu da ilan edilen bölgedeki mülklerin değer kaybetmesine neden olur.
 • Kaçak yapılaşmanın yoğun olduğu bölgeler de riskli alan ilan edilir. Bu bölgelerdeki mülk sahipleri, kentsel dönüşüm projeleri ile güvence altına alınabilir.
 • Bir alanın riskli alan ilan edilmesi, sonrasında çeşitli yasal düzenlemeler gerektirir. Bu düzenlemeler, kentsel dönüşüm ve yeniden inşa süreçlerini içerir.
 • Riskli alan sorgulama işlemi ile mülk sahipleri ve yatırımcılar, mülklerinin durumunu öğrenebilir. Bu bilgiler, gelecekteki yatırım ve yeniden inşa planlarının şekillendirilmesinde önemlidir.

Riskli alan ilan edilen yerler, genellikle eski ve depreme dayanıksız yapıların veya kaçak yapılaşmanın yoğun olduğu bölgelerdir. Ancak, bu durum da çeşitli kentsel dönüşüm ve yeniden inşa süreçlerini beraberinde getirir.

Her Tıklamada Bir Yenilik, Teknofeed.com‘dan 💡 Ana Sayfamıza Göz Atın ve Keşfedin! 💡

Bunları da beğenebilirsin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku